Algemeen

De vereniging – Alle informatie over de vereniging; zowel haar geschiedenis als haar huidige rol.

Bestuur – Informatie en contactgegevens van het bestuur ’16 – ’17.

Oud-besturen – Informatie over voormalige VINTRES-besturen.

Statuten en Huishoudelijk Reglement – Toegang tot de Statuten en het Huishoudelijke Reglement.

Opinio Iuris – Digitale toegang meerdere edities van ons verenigingsblad.

Adviesorganen – Adviesorganen van VINTRES; het Comité van Aanbeveling, de Kascommissie en de Raad van Advies.