Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Statuten (d.d. 26 januari 2017)
Statuten

Het Huishoudelijk Reglement (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2016)
Huishoudelijk Reglement